Nauka   

Pierwsze polskie satelity naukowe przeznaczone do badań gwiazd jaśniejszych i gorętszych niż Słońce zostały zbudowane w Polsce w latach 2010 - 2012. Projekt, którego koszt wyniósł nieco ponad 16 mln zł ma na celu zrozumienie wewnętrznej struktury najmasywniejszych gwiazd w naszej galaktyce. Oscylacje gwiazd badane są za pomocą konstelacji pięciu satelitów, które razem tworzą projekt BRITE (ang. BRIte Target Explorer, czyli Badacz Jasnych Obiektów). Przedsięwzięcie to jest owocem kanadyjsko-austriacko-polskiej współpracy, a pięć satelitów obserwujących gwiazdy z orbity okołoziemskiej to: dwa austriackie satelity "TUGSAT-1" i "UniBRITE", dwa polskie "Lem" i "Heweliusz" oraz kanadyjski "Toronto".

kosmos1

Satelity wykonują serie zdjęć za pomocą szerokokątnej kamery mierząc precyzyjnie jasności najjaśniejszych gwiazd na niebie. Takie precyzyjne pomiary są bardzo trudne z powierzchni Ziemi z uwagi na niekorzystny wpływ atmosfery. Podczas całego eksperymentu BRITE obserwowanych jest lub będzie kilkaset najjaśniejszych gwiazd (500-800) Drogi Mlecznej.

kosmos2

Polscy naukowcy badają mechanizmy transportu energii i momentu pędu, które działają we wnętrzach najgorętszych gwiazd. To bardzo ważne w naturze zjawiska, znane uczonym od dawna. Tym niemniej do dziś nie są one poprawnie opisane za pomocą modeli matematycznych. Projekt BRITE pomoże te procesy zrozumieć i opisać je za pomocą modeli.

Inne ważne problemy astrofizyczne, które można będzie rozwiązać używając danych BRITE to, ograniczając się tylko do kilku, oddziaływanie gwiazd z otaczającymi je dyskami, oddziaływania pływowe w ciasnych układach podwójnych czy utrata masy poprzez wiatr gwiazdowy i jej związek ze zjawiskami na powierzchni gwiazdy.

uaktualniono 20 stycznia 2017
 

 
 
CBK
 
 
 
CAMK
 
 
 
Patronat
honorowy
MNiSW