Konsorcja BRITE   

Polskie Konsorcjum Projektu BRITE zostało powołane w październiku 2009 roku przez:

  • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
  • Centrum Astronomiczne im.Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
na rzecz realizacji badań naukowych oraz projektowania i budowy aparatury naukowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego BRITE-PL.

Celem nadrzędnym działania Konsorcjum jest zapewnienie środków technicznych niezbędnych do realizacji w Polsce projektu BRITE. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest wykonanie i wyniesienie na orbitę okołoziemską dwóch polskich nanosatelitów, wyposażonych w instrumenty optyczne do obserwacji jasnych gwiazd, a także zaprojektowanie i wykonanie stacji odbioru danych z satelitów oraz opracowanie algorytmów przetwarzania danych z satelitów BRITE-PL.

Drugim głównym celem działania Konsorcjum jest opanowanie technologii budowy, integracji i testów małych satelitów, a także doprowadzenie do udziału polskich jednostek naukowych i firm technologiczno-przemysłowych w pracach nad satelitami i segmentem naziemnym.

Naczelnym organem polskiego Konsorcjum jest Rada Zarządzająca:

Przewodniczącyprof. Marek Banaszkiewicz - Dyrektor CBK PAN
Członek Radyprof. Marek Sarna - Dyrektor CAMK PAN
Członek Radyprof. Aleksander Schwarzenberg-Czerny (CAMK PAN)
Członek Radydr Piotr Orleański (CBK PAN)

 

Międzynarodowe Konsorcjum Projektu BRITE stanowią przedstawiciele jednostek naukowych:

Austria
  • Institute for Communication Networks and Satellite Communication of Graz University of Technology
  • Institute for Astronomy of University of Vienna
  • Institute of Communications and Radio-Frequency Engineering of Vienna University of Technology
Kanada
  • Institute for Aerospace Studies of Space Flight Laboratory of University of Toronto
Polska
  • Centrum Astronomiczne im.Mikołaja Kopernika w Warszawie
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
 

uaktualniono 15 stycznia 2013
 

 
 
CBK
 
 
 
CAMK
 
 
 
Patronat
honorowy
MNiSW